Produkty
Váš osobný účtovník

Všetky doklady online na jednom mieste. 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Viac informácií
Digitálny svet daní

Plne automatické daňové priznania k dani z pridanej hodnoty a dani z motorových vozidiel.

Viac informácií

Mzdové
účtovníctvo

Registrujeme vás na daňovom úrade, v sociálnej poisťovni aj v zdravotnej poisťovni. Pre vašich zamestnancov vypracujeme pracovnú zmluvu, postaráme sa o ich registráciu na príslušných úradoch, vypracujeme dovolenkový plán aj iné potrebné dokumenty.

Komplexnosť
Jednoduchosť
Prispôsobenie

Základ úspešného podnikania

Nezáleží na tom, či máte zamestnancov na plný pracovný úväzok či dohodu. Ako odborníci v oblasti mzdového účtovníctva spracujeme podklady a následne vypočítame mzdy, odvody aj zrážky. Poradíme vám v optimalizácii mzdových nákladov. Samozrejmosťou je aj ročné zúčtovanie dane.

Výplatné pásky pre každého zamestnanca vieme spracovať a zaslať v obálke s potlačou vášho firemného loga alebo v elektronickej podobe, zaheslované unikátnym heslom. Výplatnú pásku následne zasielame priamo na e-mail konkrétneho zamestnanca.
viac

Papierovačky nechajte na nás

Zabezpečíme za vás aj vypracovanie interných smerníc a mzdových predpisov.

ZABEZPEČÍME
 • zastupovanie pred orgánmi finančnej správy, inšpektorátu práce, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnej a zdravotných poisťovní
 • odoslanie výstupných dokumentov
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov
 • odoslanie výplatných pások
 • výpočet príspevku na stravovanie
ZARUČÍME
 • správnosť vypočítanej mzdy
 • správnosť výpočtu zrážok za stravné
 • správnosť výpočtu exekučných zrážok
 • dodržiavanie zákonom stanovených termínov a povinností
SPRACUJEME A PODÁME
 • mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • mesačný výkaz zdravotného poistenia
 • mesačný prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • výkaz na doplnkové dôchodkové poistenie
 • evidenčný list dôchodkového poistenia
VYSTAVÍME
 • výplatné pásky
 • reporty k mzdovým nákladom
 • podklady k zaúčtovaniu miezd
 • platobný príkaz na úhradu odvodov a miezd
 • platobný príkaz na úhradu finančného príspevku na stravovanie
Papierovačky nechajte na nás

Zabezpečíme za vás aj vypracovanie interných smerníc a mzdových predpisov.

Nevyznáte sa v účtovníctve?

Nevadí. Náš tím aMusevity sa vyzná aj za vás.

CENOvé PRÍKLADY

Cena mzdového účtovníctva

Príklad – som výrobná spoločnosť s 20-timi zamestnancami pracujúcimi v 2 smenách.

Cena je: 300 EUR + DPH / mesačne

Potrebujete niečo flexibilnejšie? Kontaktujte nás a pripravíme vám ponuku na mieru.


Pozrieť cenník
U nás platíte len za to, čo potrebujete a len za služby, ktoré vám boli poskytnuté.
modelový Príklad
Balík Mzdové účtovníctvo
Predplatné služby obsahuje:
 • spracovanie miezd pre 20 zamestnancov
 • výstupné dokumenty
 • prihlásenie nových zamestnancov
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • 24/7 online prístup do Zákazníckej zóny
od 300,00 €
/mesačne
oNLINE KALKULÁCIA
Dohodnime si individuálnu cenu

Vieme, že každý zákazník má iné potreby. Vyskladáme vám ponuku podľa vašich potrieb pomocou online kalkulačky.

Potrebujete niečo flexibilnejšie? Kontaktujte nás a pripravíme vám ponuku na mieru.Pozrieť cenník


U nás platíte len za to, čo potrebujete a len za služby, ktoré vám boli poskytnuté.
Spracovávam požiadavku...

Účtovníctvo

Názov službyJednotkyCena bez DPH (€)
Položka v účtovnom denníku (zaúčtovanie položiek DPH sa nepovažuje za účtovnú položku pre tento účel)ks0,95 €
Položka v peňažnom denníku (zaúčtovanie položiek DPH sa nepovažuje za účtovnú položku pre tento účel)ks0,75 €
Evidencia dokladov ktoré nevstupujú do účtovného/peňažného denníkaks0,75 €
Importované účtovné položky a dokladyks0,30 €
Úprava importovaných súborovhod30,00 €
Daňové priznanie k DPH – osoba registrovaná podľa §4, §5, §6 – cena odks25,00 € – koeficient
Daňové priznanie k DPH – osoba registrovaná podľa §7ks20,00 €
Kontrolný výkaz k DPH – cena odks25,00 € – koeficient
Súhrnný výkaz k DPHks20,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb – stanovená minimálna cenahod50,00 €
– avšak minimálne 100,- €
Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve – stanovená minimálna cenahod50,00 €
– avšak minimálne 100,- €
Vypracovanie podkladov pre tvorbu opravných položiek a odpis pohľadávokhod50,00 €
Spracovanie podkladov pre audit daňového subjektuhod50,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ Aks30,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B – cena odks60,00 €
Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve – cena odks60,00 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – stanovená minimálna cenaks30,00 € – cena stanovená do 2 ks vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – každé ďalšie vozidloks5,00

Evidencia majetku
a skladu

Názov služby Jednotky Cena bez DPH (€)
Evidencia majetku: krátkodobý majetok, zapožičaný majetok pohyb 2,00 €
Zaradenie investičného majetku, vrátane odpisových plánov, zaraďovacieho protokolu a vyradenia majetok 40,00 €
Preradenie investičného majetku majetok 5,00 €
Dočasné vyradenie investičného majetku majetok 25,00 €
Vypracovanie podkladov k inevntúre a inventarizačný zápis hod 30,00 €
Vykonanie fyzickej inventarizácie hod/os 30,00€
Vytvorenie skladovej karty karta 5,00 €

Mzdy
a personalistika

Názov službyJednotkyCena bez DPH (€)
Spracovanie miezd (vrátane prihlášok a odhlášok zamestnanca, ročného zúčtovania)mzda15,00 €
Mesačný výkaz do DDSks10,00 €
Výpočet a vykonanie exekučných zrážokks5,00 €
Vypracovanie pracovnej zmluvy – TPPks20,00 €
Vypracovanie popisu výkonu práce zamestnancaks20,00 €
Vypracovanie pracovnej zmluvy – dohodaks15,00 €

Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve – stanovená minimálna cena

ks10,00 €
– Cena stanovená do 0,5 hod.
Ostatný čas sa bude účovať ako poradenstvo.
Vypracovanie iných pracovno – právnych dokumentovks10,00 €
Vypracovanie potvrdení na žiadosť zamestnanca alebo zamestnávateľaks3,00 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/zo sociálnej, zdravotnej poisťovne, daňový úradprihláška / odhláška15,00 €
Vypracovanie tuzemského cestovného príkazuks25,00 €
Vypracovanie cezhraničného cestovného príkazuks35,00 €

Ostatné služby

Názov službyJednotkyCena bez DPH (€)
Vypracovanie ostatných formulárov – podávané elektronickyks25,00 €
Vypracovanie ostatných formulárov vrátane poštovného – podávané neelektronicky na území SRks30,00 €
Vypracovanie základnej internej smernice pre účtovnú jednotkuks100,00 €
Vypracovanie ostatných interných smerníc a zmeny v interných smerniciachhod50,00 €
Vypracovanie transferovej dokumentácie – cena odks300,00 €
Štatistický výkazhod50,00 €
Výročná správahod50,00 €
Príprava podkladov na valné zhromaždeniehod50,00 €
Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždeniahod30,00 €
Evidencia jázd motorového vozidlavoz/mesiac25,00 €
Vystavenie odberateľskej faktúryks2,00 €
Príprava podkladov k postúpeniu pohľadávkypartner5,00 €
Vytvorenie zápočtu pohľadávok a záväzkovks3,00 €
Upomienka odberateľoviks3,00 €
Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkovpartner3,00 €
Evidencia došlej a odoslanej poštyks0,15 €
Zastupovanie klienta na úradoch – osobne, telekomunikačné spojeniehod/os50,00 €
Cestovnékm0,50 €
Čas strávený na cestehod/os30,00 €
Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvohod50,00 €
– 2 hodiny za rok
sa nefakturujú
Online prístup do POHODA vrátane elektronockého archívu do 20 GB – viazanosť 12 mesiacovmesiac/osoba80,00 €
Navýšenie kapacity elektronického archívuGB0,50 €
Vypálenie elektronického archívu na DVDks20,00 €
Refakturácia nákladov skutočnosť
Disponencia s e-schránkou klienta – tuzemský klientmesiac10,00 €
Disponencia s e-schránkou klienta – zahraničný klientmesiac15,00 €
Podanie dokumentu cez e-schránku klienta, len podanie bez vytvoreniaks5,00 €
Nahlásenie konečného užívateľa výhod do OR SRosoba25,00 €
Reporting v cudzom jazykumesiac50,00 €
Užívateľský report pre klientahod50,00 €
Podanie žiadosti o VAT refundhod50,00 €
Sankčný poplatok za porušenie zmluvne stanovených lehôt na dodanie dokladovagenda10,00 €
Poplatok za expresné spracovanie dokladov – cena odks50,00 €
Scanovanie a archivovanie neúčtovných dokladovstrana0,30 €
Podnikateľská podpora – príkazy na úhraduks30,00 €
Sťahovanie dokladov klienta z aplikácií – banka, UBER, Bolt a podobnehod30,00 €
Poplatok za odoslanie SMS notifikácieks0,05 €
Import databázy účtovníctva z externého programuúčtovná jednotka200,00 €
Názov služby Jednotky Cena bez DPH (€)
Minimálny mesačný poplatok/paušál pre podvojné účtovníctvo mesiac 50,00 €
Minimálny mesačný poplatok/paušál pre jednoduché účtovníctvo mesiac 40,00 €
Koeficient pre daňové priznanie k DPH
Len tuzemské plnenia na vstupe a výstupe bez prenosu daňovej povinnosti 1
Prenos daňovej povinnosti (RCH) tuzemský aj v rámci EÚ, oprava odpočtu, rozdiel v dani po oprave – splnená jedna podmienka 1,5
Prenos daňovej povinnosti (RCH) tuzemský aj v rámci EÚ, oprava odpočtu, rozdiel v dani po oprave, odpočet §51, §55 a §60 – splnená ktorákoľvek podmienka 2
Koeficient pre kontrolný výkaz k DPH
Len tuzemské plnenia na vstupe a výstupe bez prenosu daňovej povinnosti 1
Prenos daňovej povinnosti (RCH) tuzemský aj v rámci EÚ, oprava odpočtu, rozdiel v dani po oprave – splnená jedna podmienka 1,5
Prenos daňovej povinnosti (RCH) tuzemský aj v rámci EÚ, oprava odpočtu, rozdiel v dani po oprave, odpočet §51, §55 a §60 – splnená ktorákoľvek podmienka

Paušál jednoduché
účtovníctvo

Popis služby Názov Cena
Predplatené služby v sume 40 € / mesiac JU 40 40,00 €
Predplatené služby v sume 80 € / mesiac * JU 80 72,00 €
Predplatené služby v sume 120 € / mesiac ** JU 120 96,00 €
Predplatené služby v individuálnej sume Paušál Individuál dohodou
Položka nad rámec paušálu podľa cenníku

Paušál podvojné
účtovníctvo

Popis služby Názov Cena
Predplatené služby v sume 50 € / mesiac PU 50 50,00 €
Predplatené služby v sume 100 € / mesiac * PU 100 90,00 €
Predplatené služby v sume 200 € / mesiac ** PU 200 180,00 €
Predplatené služby v individuálnej sume Paušál Individuál dohodou
Položka nad rámec paušálu podľa cenníku
 

Mzdy
a personalistika

Popis služby Cena Za
Spracovanie miezd (vrátane prihláška, odhláška, preregistrácia, ročné zúčtovanie) 15,00 € zamestnanec
Vypracovanie pracovnej zmluvy (TPP) 20,00 € zamestnanec
Vypracovanie popisu výkonu práce zamestnanca 20,00 € zamestnanec
Vypracovanie pracovnej zmluvy (dohoda) 15,00 € zamestnanec
Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve 5,00 € dodatok
Vypracovanie pracovno-právnych dokumentov 10,00 € zamestnanec
Vystavenie potvrdení na žiadosť zamestnanca 3,00 € zamestnanec
Vystavenie potvrdení na žiadosť zamestnávateľa 3,00 € zamestnanec
Spracovanie evidencie/prídelu stravných lístkov (vrátane preberacích protokolov) 1,50 € zamestnanec
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa do sociálnej, zdravotnej poisťovne, alebo na daňový úrad 15,00 € prihláška
Založenie osobného spisu zamestnanca pri nástupe k zamestnávateľovi 15,00 € zamestnanec
Vypracovanie tuzemského cestovného príkazu 25,00 € zamestnanec
Vypracovanie cezhraničného cestovného príkazu 35,00 € zamestnanec
Vykonanie a výpočet exekučných zrážok 3,00 € ks

Ostatné účtovné,
daňové a mzdové úkony

Popis služby Cena Za
Položka v účtovnom denníku 0,99 €
Položka v peňažnom denníku 0,79 €
Evidencia dokladov ktoré nevstupujú do peňažného denníka 0,79 € doklad
Import dokladov (XML, CSV) 0,20 € doklad
Úprava importných súborov 15,00 € hodina
Daňové priznanie k DPH (osoba registrovaná podľa §4, §5, §6) od 35,00 € podľa náročnosti
Daňové priznanie k DPH (osoba registrovaná podľa §7) 25,00 €
Súhrnný výkaz k DPH 15,00 €
Kontrolný výkaz DPH od 35,00 € podľa náročnosti
Vypracovanie formulárov na FRSR – podávané elektronicky (prihlášky, odhlášky, žiadosti, oznámenia, zrážková daň a pod.) 25,00 €
Vypracovanie formulárov na FRSR – podávané neelektronicky 35,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO) od 100,00 € podľa náročnosti
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve (vrátane povinných príloh) od 150,00 € podľa náročnosti
Spracovanie podkladov pre audit daňového subjektu od 250,00 € podľa náročnosti
Spracovanie inventarizácie investičného majetku vrátanie kontroly účtovných a daňových odpisov pre účely auditu od 300,00 € podľa náročnosti
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ A) 30,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ B) od 60,00 € podľa náročnosti
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve od 60,00 € podľa náročnosti
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 10,00 € vozidlo
Vypracovanie internej smernice od 80,00 € podľa náročnosti
Zapracovanie zmien v internej smernici 10,00 € strana A4
Vypracovanie transferovej dokumentácie od 600,00 € podľa náročnosti
Štatistický výkaz od 60,00 € podľa náročnosti
Výročná správa od 300,00 € podľa náročnosti
Evidencia jázd motorového vozidla 25,00 € vozidlo / mesiac
Evidencia majetku na podsúvahových účtoch (krátkodobý, zapožičaný) 1,50 € pohyb na majetku
Zaradenie investičného majetku (vrátane vypracovania odpisového plánu, majetkovej karty protokolu o zaradení) 40,00 € investičný majetok
Preradenie investičného majetku (vrátane protokolu o preradení) 10,00 € investičný majetok
Vyradenie investičného majetku (vrátane protokolu o vyradení) 25,00 € investičný majetok
Vystavenie odberateľskej faktúry od 3,00 € podľa náročnosti
Príprava podkladov k postúpeniu pohľadávky 10,00 € obchodný partner
Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku 3,00 €
Upomienka odberateľovi vrátane poštovného 3,00 €
Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov konfirmácia vrátane poštovného 5,00 € obchodný partner
Vypracovanie inventarizačného zápisu dokladovej alebo fyzickej inventúry od 50,00 € podľa náročnosti
Vypracovanie podkladov k fyzickej inventúre 15,00 € sklad
Vypracovanie podkladov k dokladovej inventúre 5,00 € syntetický účet
Vykonanie fyzickej inventarizácie 25,00 € hod/osoba
Vytvorenie skladovej karty (účtovanie spôsobom A) 5,00 € skladová karta
Evidencia došlej a vyšlej pošty 0,35 € ks
Administratívne spracovanie textu – list 5,00 € strana A4
Odborné spracovanie textu od 15,00 € od strana A4
Príprava podkladov na valné zhromaždenie 40,00 €
Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia 50,00 €
Prepracovanie spracovaných úkonov vinou klienta alebo jeho rozhodnutím 100% z cenníkových cien
Zastupovanie klienta na úradoch 35,00 € hod + cestovné
Cestovné 0,50 € km
Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo 35,00 € hod
Online prístup do IS POHODA (vrátane elektronického daňového archívu do 20GB) 80,00 € osoba
Navýšenie kapacity elektronického daňového archívu 1,00 € GB
Spracovanie elektronického archívu na DVD 20,00 € ks
 • Minimálny mesačný poplatok je stanovený na sumu 40 EUR pri jednoduchom, 50 EUR pri podvojnom účtovníctve
 • * nárok na zľavu 10% z cenníkových cien
 • ** nárok na zľavu 20% z cenníkových cien
 • Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zľavy sa uplatňujú z cien bez DPH. Platí od 01.06.2018 do 31.03.2020
stiahnite si

Cenníky na stiahnutie

Na odkazoch nájdete cenníky všetkých našich služieb vo formáte PDF. Stiahnite si ich a získajte kompletný prehľad.

Zákaznícka zóna je tu pre vás

Každý klient automaticky získava prístup do Zákazníckej zóny. Tento náš online nástroj vám dá neustály prehľad, a stane sa tak vaším ďalším „externým účtovníkom“.

Mzdy, ale aj všetky administratívne personálne záležitosti tak vybavíte bez starostí, bez stresu a z pohodlia vašej kancelárie či domova.

Vždy dostupná

Plná detailov

Transparentná

Šetrí čas

Ďalšie služby