1. Zobrazovanie bankových účtov
  V agende Banka sa Vám zobrazuje vždy len jeden vybraný účet. Ak máte synchronizovaných viacero účtov, môžete medzi nimi jednoducho prepínať výberom na názov účtu.
 2. Prehľad spárovaných dokladov s pohybmi na bankovom účte
  aMusevity® zákaznícka zóna páruje doklady automaticky, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
  1. Variabilný symbol uvedený v bankovom pohybe = variabilný symbol na doklade
  2. IBAN uvedený v bankovom pohybe = IBAN uvedený na doklade
  Doklady si viete spárovať ručne kliknutím na ikonu . Spárované pohyby si viete rozbaliť pomocou , kde nájdete spárované doklady, ktoré viete v prípade potreby odpárovať pomocou ikony odpárovania . Po spárovaní dokladu si môžete detail spárovaného dokladu otvoriť jednoducho kliknutím na variabilný symbol.
 3. Ručné párovanie dokladov s pohybmi na bankovom účte
  V prípade, ak nedošlo k automatickému spárovaniu bankového pohybu s dokladom (napríklad z dôvodu čiastočnej úhrady dokladu), môžete si takýto pohyb spárovať ručne kliknutím na ikonu párovania .