Produkty
Váš osobný účtovník

Všetky doklady online na jednom mieste. 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Viac informácií
Digitálny svet daní

Plne automatické daňové priznania k dani z pridanej hodnoty a dani z motorových vozidiel.

Viac informácií

Inovatívne účtovníctvo pod palcom

Naše služby sú prispôsobené na mieru vašim potrebám. Platíte tak len za to, čo potrebujete a čo skutočne využijete.

Vypočítajte si, koľko vás budú stáť naše účtovnícke služby.

Online kalkulačka
modelový Príklad
Balík Jednoduché účtovníctvo
Predplatné služby obsahuje:
 • 15 faktúr
 • daňové priznanie k dani z príjmov
 • 24/7 online prístup do zákazníckej zóny
od 40,00 €
/mesačne
modelový Príklad
Balík Podvojné účtovníctvo
Predplatné služby obsahuje:
 • 40 faktúr
 • 3 zamestnanci
 • daňové priznanie k DPH
 • kontrolný výkaz k DPH
 • 24/7 online prístup do zákazníckej zóny
od 150,00 €
/mesačne

Účtovníctvo

Služba
Jednotky
Cena bez DPH
Položka v peňažnom denníku

zaúčtovanie položiek DPH sa nepovažuje za účtovnú položku pre tento účel

ks
0,95 €
0,92 €
Položka v peňažnom denníku

zaúčtovanie položiek DPH sa nepovažuje za účtovnú položku pre tento účel

ks
0,95 €
0,95 €
Položka v peňažnom denníku

zaúčtovanie položiek DPH sa nepovažuje za účtovnú položku pre tento účel

ks
0,95 €

Evidencia majetku
a skladu

Služba
Jednotky
Cena bez DPH
Položka v peňažnom denníku

zaúčtovanie položiek DPH sa nepovažuje za účtovnú položku pre tento účel

ks
0,95 €
0,85 €

Mzdy
a personalistika

Služba
Jednotky
Cena bez DPH
Položka v peňažnom denníku

zaúčtovanie položiek DPH sa nepovažuje za účtovnú položku pre tento účel

ks
0,95 €
0,95 €
 • Minimálny mesačný poplatok je stanovený na sumu 40 EUR pri jednoduchom, 50 EUR pri podvojnom účtovníctve
 • * nárok na zľavu 10% z cenníkových cien
 • ** nárok na zľavu 20% z cenníkových cien
 • Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zľavy sa uplatňujú z cien bez DPH. Platí od 01.06.2018 do 31.03.2020
Spracovávam požiadavku...

Účtovníctvo

Názov službyJednotkyCena bez DPH (€)
Položka v účtovnom denníku (zaúčtovanie položiek DPH sa nepovažuje za účtovnú položku pre tento účel)ks0,95 €
Položka v peňažnom denníku (zaúčtovanie položiek DPH sa nepovažuje za účtovnú položku pre tento účel)ks0,75 €
Evidencia dokladov ktoré nevstupujú do účtovného/peňažného denníkaks0,75 €
Importované účtovné položky a dokladyks0,30 €
Úprava importovaných súborovhod30,00 €
Daňové priznanie k DPH – osoba registrovaná podľa §4, §5, §6 – cena odks25,00 € – koeficient
Daňové priznanie k DPH – osoba registrovaná podľa §7ks20,00 €
Kontrolný výkaz k DPH – cena odks25,00 € – koeficient
Súhrnný výkaz k DPHks20,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb – stanovená minimálna cenahod50,00 €
– avšak minimálne 100,- €
Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve – stanovená minimálna cenahod50,00 €
– avšak minimálne 100,- €
Vypracovanie podkladov pre tvorbu opravných položiek a odpis pohľadávokhod50,00 €
Spracovanie podkladov pre audit daňového subjektuhod50,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ Aks30,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B – cena odks60,00 €
Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve – cena odks60,00 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – stanovená minimálna cenaks30,00 € – cena stanovená do 2 ks vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – každé ďalšie vozidloks5,00

Evidencia majetku
a skladu

Názov služby Jednotky Cena bez DPH (€)
Evidencia majetku: krátkodobý majetok, zapožičaný majetok pohyb 2,00 €
Zaradenie investičného majetku, vrátane odpisových plánov, zaraďovacieho protokolu a vyradenia majetok 40,00 €
Preradenie investičného majetku majetok 5,00 €
Dočasné vyradenie investičného majetku majetok 25,00 €
Vypracovanie podkladov k inevntúre a inventarizačný zápis hod 30,00 €
Vykonanie fyzickej inventarizácie hod/os 30,00€
Vytvorenie skladovej karty karta 5,00 €

Mzdy
a personalistika

Názov službyJednotkyCena bez DPH (€)
Spracovanie miezd (vrátane prihlášok a odhlášok zamestnanca, ročného zúčtovania)mzda15,00 €
Mesačný výkaz do DDSks10,00 €
Výpočet a vykonanie exekučných zrážokks5,00 €
Vypracovanie pracovnej zmluvy – TPPks20,00 €
Vypracovanie popisu výkonu práce zamestnancaks20,00 €
Vypracovanie pracovnej zmluvy – dohodaks15,00 €

Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve – stanovená minimálna cena

ks10,00 €
– Cena stanovená do 0,5 hod.
Ostatný čas sa bude účovať ako poradenstvo.
Vypracovanie iných pracovno – právnych dokumentovks10,00 €
Vypracovanie potvrdení na žiadosť zamestnanca alebo zamestnávateľaks3,00 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/zo sociálnej, zdravotnej poisťovne, daňový úradprihláška / odhláška15,00 €
Vypracovanie tuzemského cestovného príkazuks25,00 €
Vypracovanie cezhraničného cestovného príkazuks35,00 €

Ostatné služby

Názov službyJednotkyCena bez DPH (€)
Vypracovanie ostatných formulárov – podávané elektronickyks25,00 €
Vypracovanie ostatných formulárov vrátane poštovného – podávané neelektronicky na území SRks30,00 €
Vypracovanie základnej internej smernice pre účtovnú jednotkuks100,00 €
Vypracovanie ostatných interných smerníc a zmeny v interných smerniciachhod50,00 €
Vypracovanie transferovej dokumentácie – cena odks300,00 €
Štatistický výkazhod50,00 €
Výročná správahod50,00 €
Príprava podkladov na valné zhromaždeniehod50,00 €
Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždeniahod30,00 €
Evidencia jázd motorového vozidlavoz/mesiac25,00 €
Vystavenie odberateľskej faktúryks2,00 €
Príprava podkladov k postúpeniu pohľadávkypartner5,00 €
Vytvorenie zápočtu pohľadávok a záväzkovks3,00 €
Upomienka odberateľoviks3,00 €
Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkovpartner3,00 €
Evidencia došlej a odoslanej poštyks0,15 €
Zastupovanie klienta na úradoch – osobne, telekomunikačné spojeniehod/os50,00 €
Cestovnékm0,50 €
Čas strávený na cestehod/os30,00 €
Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvohod50,00 €
– 2 hodiny za rok
sa nefakturujú
Online prístup do POHODA vrátane elektronockého archívu do 20 GB – viazanosť 12 mesiacovmesiac/osoba80,00 €
Navýšenie kapacity elektronického archívuGB0,50 €
Vypálenie elektronického archívu na DVDks20,00 €
Refakturácia nákladov skutočnosť
Disponencia s e-schránkou klienta – tuzemský klientmesiac10,00 €
Disponencia s e-schránkou klienta – zahraničný klientmesiac15,00 €
Podanie dokumentu cez e-schránku klienta, len podanie bez vytvoreniaks5,00 €
Nahlásenie konečného užívateľa výhod do OR SRosoba25,00 €
Reporting v cudzom jazykumesiac50,00 €
Užívateľský report pre klientahod50,00 €
Podanie žiadosti o VAT refundhod50,00 €
Sankčný poplatok za porušenie zmluvne stanovených lehôt na dodanie dokladovagenda10,00 €
Poplatok za expresné spracovanie dokladov – cena odks50,00 €
Scanovanie a archivovanie neúčtovných dokladovstrana0,30 €
Podnikateľská podpora – príkazy na úhraduks30,00 €
Sťahovanie dokladov klienta z aplikácií – banka, UBER, Bolt a podobnehod30,00 €
Poplatok za odoslanie SMS notifikácieks0,05 €
Import databázy účtovníctva z externého programuúčtovná jednotka200,00 €
Názov služby Jednotky Cena bez DPH (€)
Minimálny mesačný poplatok/paušál pre podvojné účtovníctvo mesiac 50,00 €
Minimálny mesačný poplatok/paušál pre jednoduché účtovníctvo mesiac 40,00 €
Koeficient pre daňové priznanie k DPH
Len tuzemské plnenia na vstupe a výstupe bez prenosu daňovej povinnosti 1
Prenos daňovej povinnosti (RCH) tuzemský aj v rámci EÚ, oprava odpočtu, rozdiel v dani po oprave – splnená jedna podmienka 1,5
Prenos daňovej povinnosti (RCH) tuzemský aj v rámci EÚ, oprava odpočtu, rozdiel v dani po oprave, odpočet §51, §55 a §60 – splnená ktorákoľvek podmienka 2
Koeficient pre kontrolný výkaz k DPH
Len tuzemské plnenia na vstupe a výstupe bez prenosu daňovej povinnosti 1
Prenos daňovej povinnosti (RCH) tuzemský aj v rámci EÚ, oprava odpočtu, rozdiel v dani po oprave – splnená jedna podmienka 1,5
Prenos daňovej povinnosti (RCH) tuzemský aj v rámci EÚ, oprava odpočtu, rozdiel v dani po oprave, odpočet §51, §55 a §60 – splnená ktorákoľvek podmienka

Paušál jednoduché
účtovníctvo

Popis služby Názov Cena
Predplatené služby v sume 40 € / mesiac JU 40 40,00 €
Predplatené služby v sume 80 € / mesiac * JU 80 72,00 €
Predplatené služby v sume 120 € / mesiac ** JU 120 96,00 €
Predplatené služby v individuálnej sume Paušál Individuál dohodou
Položka nad rámec paušálu podľa cenníku

Paušál podvojné
účtovníctvo

Popis služby Názov Cena
Predplatené služby v sume 50 € / mesiac PU 50 50,00 €
Predplatené služby v sume 100 € / mesiac * PU 100 90,00 €
Predplatené služby v sume 200 € / mesiac ** PU 200 180,00 €
Predplatené služby v individuálnej sume Paušál Individuál dohodou
Položka nad rámec paušálu podľa cenníku
 

Mzdy
a personalistika

Popis služby Cena Za
Spracovanie miezd (vrátane prihláška, odhláška, preregistrácia, ročné zúčtovanie) 15,00 € zamestnanec
Vypracovanie pracovnej zmluvy (TPP) 20,00 € zamestnanec
Vypracovanie popisu výkonu práce zamestnanca 20,00 € zamestnanec
Vypracovanie pracovnej zmluvy (dohoda) 15,00 € zamestnanec
Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve 5,00 € dodatok
Vypracovanie pracovno-právnych dokumentov 10,00 € zamestnanec
Vystavenie potvrdení na žiadosť zamestnanca 3,00 € zamestnanec
Vystavenie potvrdení na žiadosť zamestnávateľa 3,00 € zamestnanec
Spracovanie evidencie/prídelu stravných lístkov (vrátane preberacích protokolov) 1,50 € zamestnanec
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa do sociálnej, zdravotnej poisťovne, alebo na daňový úrad 15,00 € prihláška
Založenie osobného spisu zamestnanca pri nástupe k zamestnávateľovi 15,00 € zamestnanec
Vypracovanie tuzemského cestovného príkazu 25,00 € zamestnanec
Vypracovanie cezhraničného cestovného príkazu 35,00 € zamestnanec
Vykonanie a výpočet exekučných zrážok 3,00 € ks

Ostatné účtovné,
daňové a mzdové úkony

Popis služby Cena Za
Položka v účtovnom denníku 0,99 €
Položka v peňažnom denníku 0,79 €
Evidencia dokladov ktoré nevstupujú do peňažného denníka 0,79 € doklad
Import dokladov (XML, CSV) 0,20 € doklad
Úprava importných súborov 15,00 € hodina
Daňové priznanie k DPH (osoba registrovaná podľa §4, §5, §6) od 35,00 € podľa náročnosti
Daňové priznanie k DPH (osoba registrovaná podľa §7) 25,00 €
Súhrnný výkaz k DPH 15,00 €
Kontrolný výkaz DPH od 35,00 € podľa náročnosti
Vypracovanie formulárov na FRSR – podávané elektronicky (prihlášky, odhlášky, žiadosti, oznámenia, zrážková daň a pod.) 25,00 €
Vypracovanie formulárov na FRSR – podávané neelektronicky 35,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO) od 100,00 € podľa náročnosti
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve (vrátane povinných príloh) od 150,00 € podľa náročnosti
Spracovanie podkladov pre audit daňového subjektu od 250,00 € podľa náročnosti
Spracovanie inventarizácie investičného majetku vrátanie kontroly účtovných a daňových odpisov pre účely auditu od 300,00 € podľa náročnosti
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ A) 30,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ B) od 60,00 € podľa náročnosti
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve od 60,00 € podľa náročnosti
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 10,00 € vozidlo
Vypracovanie internej smernice od 80,00 € podľa náročnosti
Zapracovanie zmien v internej smernici 10,00 € strana A4
Vypracovanie transferovej dokumentácie od 600,00 € podľa náročnosti
Štatistický výkaz od 60,00 € podľa náročnosti
Výročná správa od 300,00 € podľa náročnosti
Evidencia jázd motorového vozidla 25,00 € vozidlo / mesiac
Evidencia majetku na podsúvahových účtoch (krátkodobý, zapožičaný) 1,50 € pohyb na majetku
Zaradenie investičného majetku (vrátane vypracovania odpisového plánu, majetkovej karty protokolu o zaradení) 40,00 € investičný majetok
Preradenie investičného majetku (vrátane protokolu o preradení) 10,00 € investičný majetok
Vyradenie investičného majetku (vrátane protokolu o vyradení) 25,00 € investičný majetok
Vystavenie odberateľskej faktúry od 3,00 € podľa náročnosti
Príprava podkladov k postúpeniu pohľadávky 10,00 € obchodný partner
Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku 3,00 €
Upomienka odberateľovi vrátane poštovného 3,00 €
Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov konfirmácia vrátane poštovného 5,00 € obchodný partner
Vypracovanie inventarizačného zápisu dokladovej alebo fyzickej inventúry od 50,00 € podľa náročnosti
Vypracovanie podkladov k fyzickej inventúre 15,00 € sklad
Vypracovanie podkladov k dokladovej inventúre 5,00 € syntetický účet
Vykonanie fyzickej inventarizácie 25,00 € hod/osoba
Vytvorenie skladovej karty (účtovanie spôsobom A) 5,00 € skladová karta
Evidencia došlej a vyšlej pošty 0,35 € ks
Administratívne spracovanie textu – list 5,00 € strana A4
Odborné spracovanie textu od 15,00 € od strana A4
Príprava podkladov na valné zhromaždenie 40,00 €
Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia 50,00 €
Prepracovanie spracovaných úkonov vinou klienta alebo jeho rozhodnutím 100% z cenníkových cien
Zastupovanie klienta na úradoch 35,00 € hod + cestovné
Cestovné 0,50 € km
Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo 35,00 € hod
Online prístup do IS POHODA (vrátane elektronického daňového archívu do 20GB) 80,00 € osoba
Navýšenie kapacity elektronického daňového archívu 1,00 € GB
Spracovanie elektronického archívu na DVD 20,00 € ks
 • Minimálny mesačný poplatok je stanovený na sumu 40 EUR pri jednoduchom, 50 EUR pri podvojnom účtovníctve
 • * nárok na zľavu 10% z cenníkových cien
 • ** nárok na zľavu 20% z cenníkových cien
 • Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zľavy sa uplatňujú z cien bez DPH. Platí od 01.06.2018 do 31.03.2020
stiahnite si

Cenníky na stiahnutie

Na odkazoch nájdete cenníky všetkých našich služieb vo formáte PDF. Stiahnite si ich a získajte kompletný prehľad.